Problemen tussen ouders en school

 

Waar kunt u terecht als u het niet eens bent over het besluit over de toelating van uw kind op of als er problemen zijn met de ondersteuning die uw kind krijgt? Uw eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Hieronder worden deze mogelijkheden beschreven.

 

Samen tot een oplossing komen

Bent u het niet eens met het besluit over toelating van uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft of wordt uw kind verwijderd en gaat u niet akkoord?

Dan kunt u samen met de school proberen tot een oplossing te komen.

 

Onderwijsconsulenten

Komt u er samen met de school niet uit, dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen.

Bezwaarprocedure of wettelijke stappen bij een besluit over toelating

Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunt u ook kiezen voor een bezwaarprocedure of wettelijke stappen.

* U tekent bezwaar aan bij het schoolbestuur tegen een besluit over toelating van uw kind. De school vraagt naar uw standpunt, voordat ze een beslissing neemt op uw bezwaar.

* Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs). Of u vecht de beslissing op bezwaar aan bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.

* Ook kunt u het geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil.

* U kunt verder een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als u meent dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd.

 

Procedure bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief

Als u het oneens bent met het ontwikkelingsperspectief dat de school voor uw kind heeft opgesteld, is de school uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen met de school niet uit, dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan hebt u de volgende mogelijkheden:

* U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur

* U kunt uw geschil ook voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.

 

Bij deze procedures staat als laatste mogelijkheid nog de gang naar de rechter open.

 

Procedure bij een geschil over extra ondersteuning

Vindt u dat de extra ondersteuning van de school van uw kind tekortschiet, dan hebt u de volgende wettelijke mogelijkheden.

* U kunt zich wenden tot de klachtencommissie van de school.

* Als u vindt dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen treft voor de handicap of chronische ziekte van uw kind, kunt u ook een oordeel vragen aan het CVRM. Lees meer op de website van het CVRM.

* In laatste instantie kunt u een geschil aanhangig maken bij de rechter.