Ondersteuning

Binnen het Stella Maris College bestaat een uitgebreide zorgstructuur om iedere leerling ondersteuning op maat te bieden op hun weg naar hun plek in de maatschappij. Onder dit menu vindt u alle informatie wat betreft die zorg en ondersteuning. Denk hierbij aan informatie over de Zorplicht, de protocollen voor dyslexie en dyscalculie, en meer algemene informatie.

Zorg