Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben.

Mevrouw W. van der Molen                                      w.vandermolen@stichtinglvo.nl
Mevrouw S. Sweerts                                                 s.sweerts@stichtinglvo.nl

De vertrouwenspersoon heeft een uitgebreid takenpakket:

  • Is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school
  • Vangt klagers op en zoekt samen naar een oplossing voor de klacht.
  • Organiseert preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het veiligheidsbeleid.

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon:

  • Opvang en begeleiding van klagers:

De vertrouwenspersoon is het loket voor klachten over ongewenst gedrag op school. Is aangesteld om klachten van leerlingen, ouders en medewerkers (afhankelijk van de takenomschrijving) professioneel af te handelen en samen met de klager een oplossing te vinden. Maar voordat een oplossing in zicht is zorgt de vertrouwenspersoon voor een goede opvang van de klager.

  • Voorlichting door de vertrouwenspersoon:

Het geven van voorlichting zorgt ervoor dat leerlingen, ouders en eventueel collega’s weten dat ze bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen met een klacht. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon voorlichting ter preventie van ongewenst gedrag. Met het geven van voorlichting draagt deze bij aan het vergroten van de sociale veiligheid op school.

  • De vertrouwenspersoon als beleidsadviseur:

Het geven van beleidsadvies aan de schooldirectie en/of het -bestuur. Elk signaal, iedere klacht of melding vormt een aanleiding om na te gaan wat op school beter kan. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en vergroot de veiligheid op school.