Over Stella Maris College

VEILIG LEREN LEVEN

Het Stella Maris College is een brede Katholieke scholengemeenschap voor alle leerlingen uit de regio. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen. ‘Stella Maris’ betekent letterlijk: Sterre der Zee. In overdrachtelijke zin wil het Stella Maris College het baken zijn dat je een veilige weg wijst door het leven.

Op het vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium wordt op een leerlinggerichte manier lesgegeven. Persoonlijk leren van de leerling en de kernwaarden van onze school - veilig leren leven - staan hierbij centraal.

Onze docenten dagen de leerlingen maximaal uit. Om elke leerling evenveel kansen te geven, verzorgen we passend en uitdagend onderwijs. Tegelijk is de school ook een sociale leer- en leefgemeenschap waarin medewerkers en leerlingen iedere dag opnieuw samenwerken aan een mooie toekomst voor elke leerling. Wij bieden dan ook gedegen en duurzaam onderwijs aan waarin leerlingen nieuwsgierig mogen zijn om zichzelf en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

Binnen onze school krijgen onze leerlingen begeleiding die gericht is op persoonlijke groei. De leerlingen kunnen een beroep doen op onze vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docenten zijn eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docenten samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdragen voor de begeleiding daarvan. In het kader van passend onderwijs worden onze mentoren ondersteund door een ondersteuningsteam en kunnen daarbij versterkt worden met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid. Samen willen wij veilig leren leven verankeren in een stabiele en toekomstbestendige school in de regio.

Het onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt. Wij streven dan ook naar een veilig klimaat voor iedereen en stimuleren de ontwikkeling van normbesef en respect voor de ander.

Onze waarden

Verbinding
We zoeken verbinding met elkaar en met onze omgeving.

Vertrouwen
We hebben vertrouwen in elkaar en werken vanuit dat perspectief samen

Verantwoordelijkheid
We nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af

Veerkracht
We tonen veerkracht en flexibiliteit als dat nodig is

Veiligheid
We werken samen aan een veilige omgeving waarin we kunnen werken en leven

Bij onze streekschoolschool Stella Maris voel ik mij welkom, voel ik me thuis. Ik word gezien en gehoord. De gezonde en veilige omgeving creëert warmte, rust en energie. In deze positieve en enthousiaste gemeenschap kan ik zijn wie ik ben en groeien naar wie ik wil worden. Zelf, maar niet alleen. Geholpen door de beste begeleiding word ik gemotiveerd aan te pakken. Ik doe dingen om er toe te doen. Samen. Met elkaar. Voor mijzelf en de omegving waarin ik leef.

Dichtbij mij, dichtbij ons.
Stella Maris is een warme streekschool
Gezond, veilig, warmte, rust, energie