Schooldocumenten

Hieronder vindt u de belangrijkste schooldocumenten die op onze website gepubliceerd worden.

Schoolgids

In deze schoolgids vindt u de belangrijkste zaken over de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Lessentabel

In dit document ziet u welke vakken en het aantal lesuren dat er per leerjaar worden aangeboden.

Bevorderingsnormen

Wanneer ben ik over naar het volgende leerjaar? Bekijk het hieronder in dit document.

Examenreglement & Toetsbeleid

Ondersteuning

Overige documenten