Stella Maris College 

Bezoekadres:
Parallelweg 56
6231 CJ Meerssen

Parkeren:
Onze parkeerplaats is gelegen aan de achterzijde van het schoolgebouw, bij sporthal Marsana. Daar is een grote parkeerplaats.
Navigatie instellen op:
Molenveldweg
6231 RX Meerssen

Telefoonnummer:
043 - 358 61 00

De locatie is bereikbaar op schooldagen van 8.00 - 16.45 uur.

 

Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent ook een raad van toezicht.

​LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevr. S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl