Stella Maris College 

Bezoekadres:
Parallelweg 56
6231 CJ Meerssen

Parkeren:
Parkeren is niet mogelijk aan de voorzijde van het schoolgebouw.  Aan de achterzijde, bij sporthal Marsana is een grote parkeerplaats.
Navigatie instellen op:
Molenveldweg
6231 RX Meerssen

Postadres:
Postbus 81
6230 AB Meerssen

Telefoonnummer:
043 - 358 61 00

De locatie is bereikbaar op schooldagen van 8.00 - 16.45 uur.

Personeelsleden zijn telefonisch bereikbaar op bovenstaande locatienummers.
De e-mailadressen van medewerkers vind je hier.


IBAN:
NL38 INGB 0653 1687 21 
BIC:
INGBNL2A

 

Afmelden

Is uw zoon of dochter ziek en kan hij/zij niet naar school komen? Dan kunt u uw kind via het ouderaccount van Somtoday ziekmelden. Mogelijk neemt een medewerker van Stella Maris College in de loop van de dag nog contact met u op.

Een ziekmelding wordt voor één dag in Somtoday geregistreerd. Voor elke dag dat de leerling daarna nog ziek is, dient u de ziekmelding te herhalen. Bij leerlingen die langere tijd ziek zijn, kan er in overleg met de verzuimcoördinator een langere periode in Somtoday geregistreerd worden. Is een leerling eerder beter, of langer ziek dan de aangegeven periode, dan wordt u verzocht dit tijdig door te geven.

 

Verlofaanvraag

Klik hier om naar het formulier te gaan voor een vroegtijdige verlofaanvraag ter goedkeuring van de directie.

Contactformulier

Vul hier je naam in