Afmelden

Is uw zoon of dochter ziek en kan hij/zij niet naar school komen? Dan kunt u uw kind via het ouderaccount van Somtoday ziekmelden. Mogelijk neemt een medewerker van Stella Maris College in de loop van de dag nog contact met u op.

Een ziekmelding wordt voor één dag in Somtoday geregistreerd. Voor elke dag dat de leerling daarna nog ziek is, dient u de ziekmelding te herhalen. Bij leerlingen die langere tijd ziek zijn, kan er in overleg met de verzuimcoördinator een langere periode in Somtoday geregistreerd worden. Is een leerling eerder beter, of langer ziek dan de aangegeven periode, dan wordt u verzocht dit tijdig door te geven.