Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. De Wet Medezeggenschap op Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken heeft het bevoegd gezag voorafgaand officieel advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Denk hierbij aan de besteding van het budget van de school en de vaststelling van vakanties en vrije dagen. Daarnaast kan de raad ongevraagd advies geven of voorstellen aandragen.

De Medezeggenschapsraad van het Stella Maris College vertegenwoordigt gezamenlijk het belang van de school. In de raad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Geleding leerlingen
- Ties Kort (2021-2024)
- Thijmen van Wageningen (2019-2022)
- Meaghan Pebbles van Steen (2020-2023)

Geleding ouders
- Guido Palm (2020-2023)
- Johan Molling (2021-2024)
- Walther van Mook (2019-2022)

Geleding personeel
- Marcia Weusten (2019-2022)
- Herman Coenen, vice voorzitter (2021-2024)
- Angelo Harings (2021-2024)
- David Hazen, voorzitter (2019-2022)
- Rick Grond (2020-2023)
- Valerie Aussems (2020-2023)

Ondersteuner MR
- Zeppe Roijakkers, secretaris