Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. De Wet Medezeggenschap op Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken heeft het bevoegd gezag voorafgaand officieel advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Denk hierbij aan de besteding van het budget van de school en de vaststelling van vakanties en vrije dagen. Daarnaast kan de raad ongevraagd advies geven of voorstellen aandragen.

De Medezeggenschapsraad van het Stella Maris College vertegenwoordigt gezamenlijk de belangen van zowel de locatie Valkenburg als die van Meerssen. In de raad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Geleding leerlingen
- Zeppe Roijakkers, secretaris
- Pieter Staal
- Bryan Slijpen

Geleding ouders
- Guido Palm
- Lou Debeij, voorzitter
- Walther van Mook

Geleding personeel
- Marcia Weusten
- Herman Coenen
- Angelo Harings
- David Hazen
- Dolf Krewinkel
- Inken Thaysen