Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is onze dagelijkse zorg. Onze school wil zichzelf verder ontwikkelen, oog hebben voor onderwijskundige innovaties en voortdurend streven naar verbetering van haar kwaliteit. De kwaliteitsvisie sluit dan ook aan bij de verdere onderwijskundige ontwikkeling van de school. Op onze school werken we aan een systeem van kwaliteitszorg en aan een kwaliteitscultuur. Dit houdt in dat alle medewerkers, en vooral docenten, actief betrokken worden bij integrale kwaliteitszorg en dat we samen zorgdragen voor een professionele cultuur, gebaseerd op het Kwaliteitszorgplan en het Professioneel Statuut. De onderwijsinspectie gebruikt een waarderingskader voor een afgewogen oordeel over de opbrengsten van de school. Dit waarderingskader is het uitgangspunt voor het intern toezicht op de onderwijskwaliteit. Het Stella Maris College publiceert de meest relevante cijfermatige gegevens van de school op www.scholenopdekaart.nl. Ook de informatie van de onderwijsinspectie wordt hierin opgenomen en kan tevens terug gevonden worden op de website www.onderwijsinspectie.nl. De school streeft naar een professionele cultuur gericht op duurzame kwaliteit. De concrete planning van het kwaliteitsbeleid wordt vastgelegd in het schoolplan, het kwaliteitsbeleidsplan en de kwaliteitskalender.