Leerlingen

Op deze pagina vind je alle voor jou belangrijke informatie van school. Als je nog vragen hebt, kun je altijd terecht bij je mentor. 

Schooltijden

De reguliere lessen duren 50 minuten of twee maal 50 minuten (een blokuur). We verwachten de leerling uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op school. Een lesdag kent drie pauzemomenten. De pauzemomenten van onder- en bovenbouw zijn gescheiden. Soms kan het nodig zijn de schooldag te bekorten. We hanteren in dat geval een verkort rooster met een beperkt aantal lessen van 50 minuten of een verkort rooster met lessen van 30 minuten.

Roosterwijzigingen

Bij ziekte van een docent neemt in principe een collega zijn lessen waar. Is dat niet mogelijk, dan proberen wij voor die dag een roosterwijziging te maken. Dergelijke incidentele roosterwijzigingen zijn in de roosters van de leerlingen in It’s Learning zichtbaar. Langdurige vervangingen worden via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt en in de roosters verwerkt.

Vakanties en lesvrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie 17 februari t/m 26 februari 2023
Paasmaandag 10 april 2022
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023