Dienstverlening en producten

Op het vmbo-bb, vmbo-kb en de mavo bieden wij het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten (D&P) aan. Dit is een praktijkvak voor alle vmbo-richtingen. In de doorlopende leerlijn wordt dit vak vanaf leerjaar 1 aangeboden.

Wat is Dienstverlening & Producten?

Het is één van de tien mogelijke profielvakken die aangeboden kunnen worden. Het vak bestaat uit 4 modules die wij in 3 losse vakken aanbieden:

  • D&P-Horeca (D&P-H)
  • D&P-Techniek (D&P-T)
  • D&P-Multimedia (D&P-M)

De mavo-leerling krijgt maar 2 profielmodules, waardoor het vak D&P-T voor hen niet geldt en D&P-H een kleinere omvang heeft.

Bij D&P-H worden de lessen in de grootkeuken gevolgd. Het leren koken staat centraal, maar ook andere facilitaire zaken vanuit de horeca komen aan bod die in profielmodule 1 gevraagd worden. De leerlingen krijgen productkennis van de horecaproducten. Vervolgens gaan ze met snijtechnieken aan de slag. Verder worden de horecavaardigheden; bakken, braden, koken, frituren, attributenkennis behandeld.

De hygiëne, HACCP, komt natuurlijk ook aan bod.

D&P-T is volledig gericht op profielvak 3. De technische werkstukken worden in het technieklokaal gemaakt.

De leerlingen gaan aan de slag met het maken van producten met verschillende materialen zoals bijvoorbeeld hout en aluminium. Alvorens te starten, krijgen ze theorie over boortechnieken, aflezen van technische tekeningen en het maken van technische tekeningen. Het juiste manier, veiligheid en gezondheid, staan hierbij ook hoog in het vaandel.

Binnen D&P-M volgen de leerlingen de lessen in het computerlokaal en worden de profielvakken 1, 2 en 4 behandeld. Niet alle zaken van deze profielvakken worden behandeld, maar alle onderdelen die digitaal kunnen. Van profielvak 3 wordt ook het technisch tekenen op de computer behandeld.

In de praktijk betekent dit dat de leerlingen activiteiten moeten organiseren in de voorbereidende fase. Onder andere zijn dat offertes maken, posters ontwerpen, presentaties maken en geven. Verder gaan de leerlingen websites of apps ontwikkelen voor een bedrijf of maken ze een promotie- of instructiefilmpje.

In deze onderdelen doet de leerling centraal examen. Dit is echter maar 50% van het volledige beroepsgerichte vak. De andere helft van het beroepsgerichte vak bestaat uit keuzevakken.

Keuzevakken

Voor de mavo-leerling zijn dit 2 keuzevakken in leerjaar 4 en voor de kader- en basisleerlingen 5 keuzevakken, 3 keuzevakken in leerjaar 3 en 2 keuzevakken in leerjaar 4. Deze keuzevakken mag de leerling zelf kiezen.

Deze keuze moet eraan bijdragen dat de leerling een betere keuze richting het MBO maakt. Een keuze kan heel oriënterend voor de leerling zijn, maar ook verdiepend als men zeker weet dat deze vervolgopleiding op het MBO gekozen gaat worden. Dit zorgt dan ook in een extra praktische bagage.

Vanuit de overheid worden er 125 mogelijke keuzevakken aangeboden. Wij bieden bijna 60 keuzevakken aan voor de leerlingen en zijn hiermee zeker uniek in de regio, maar ook in de rest van het land zijn er nauwelijks scholen die zoveel aanbieden.

De keuzevakken zijn dan weer gericht op vele uitstroomrichtingen zoals Zorg & Welzijn, Horeca, Toerisme, Economie, Cios, Veiligheid, Design & Ontwerp, maar ook voorbereiding op de techniek is mogelijk!

Deze grote keuzemogelijkheid kunnen wij bieden door leerlingen hun keuzevak te laten behalen middels stages binnen het bedrijfsleven.

Voor meer inzichtelijkheid over het beroepsgerichte keuzevak, bekijk de bijgevoegde powerpoint.