Meer- en hoogbegaafdheid op het Stella Maris College

Onze school is begaafdheidsprofielschool en daarmee lid van de vereniging BPS (begaafdheidsprofielscholen), die een landelijk netwerk biedt van scholen die expertise uitwisselen, samen trainingen organiseren en in het algemeen ijveren voor passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op onze school krijgen daarom dan ook al onze docenten een basisscholing over meer- en hoogbegaafdheid.

Meer informatie hieromtrent kunt u vinden onder Documenten bij het onderdeel: Meer- en hoogbegaafdheidsplan.

Daarnaast bieden wij voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van de basisschool (groep 8) de masterclasses aan.

Masterclass voor de leerlingen van basisscholen

In samenwerking met de basisscholen in de regio organiseren wij voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen door het jaar heen op woensdagochtend verschillende masterclasses. Het programma varieert van klassieke talen tot robotica en van debatteren tot componeren.

 

Tijdens de informatieavond aan het begin van het jaar leggen we uit wat u wel en wat u niet van de school kunt verwachten, in de wetenschap dat het in de meeste gevallen gaat om individuele aanpassingen van het studieprogramma in het belang van uw kind.

Ter ondersteuning van het beleid voor meer- en hoogbegaafden en om ervaringen uit te wisselen zijn er klankbordgroepen voor leerlingen en ouders, die en aantal keer per jaar bijeenkomen. De groep ouders organiseert jaarlijks een lezing/ studiebijeenkomst over meer- en hoogbegaafdheid voor belangstellenden. 

 

Coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid

Angelo Harings:          a.harings@stichtinglvo.nl

Bert van Doorn:          b.vandoorn@stichtinglvo.nl