Rooster

De dagroosters vinden leerlingen en ouders terug in It's Learning onder het kopje Agenda/Rooster. 

Hier kun je wel een keuze maken uit de roosters voor toetsweken en de lestijden die gehanteerd worden.

Www.Guyhouben.Com Stelllamarismeerssen Fullres 38