Maatwerk

Soms lukt het allemaal even niet alleen op school en is er wat extra hulp nodig. Op het Stella Maris College is een maatwerkvoorziening ingericht om leerlingen die om welke reden dan ook even niet in de reguliere klas kunnen werken te helpen. Maatwerk zit op een vaste plek in het schoolgebouw en de begeleiding vindt plaats door een vaste medewerker. De ondersteuning kan variëren van een uurtje per week tot een aangepast rooster voor de hele week. Per leerling wordt bekeken waar behoefte aan is. Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt een plan gemaakt met als doel dat de leerling vol zelfvertrouwen weer kan meedraaien in de eigen klas.

Begeleider maatwerkklas

Christel Vliegen
Manon de Bie
Yoelle Berserik
Leontien Coenen

U kunt via de ondersteuningscoördinatoren contact opnemen.