Dyslexie en dyscalculie

Als een leerling merkt dat het veel meer moeite met rekenen of lezen/spellen heeft dan klasgenoten en als alle inspanningen bij de vakken met substantieel lees- of rekenwerk tot weinig verbetering en weinig vooruitgang leiden dan kan dat bij de leerling zorgen voor veel spanning, onzekerheid en vermindering van het zelfvertrouwen.
Leerlingen met ernstige lees- of rekenproblemen kunnen een grote weerstand krijgen of reken- of leesangst ontwikkelen. Het doel is om leerlingen met dyscalculie of dyslexie te signaleren, maar ook om hen zo te begeleiden dat zij in staat zijn om onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Bij documenten vindt u het dyslexie- en dyscalculiebeleidsplan.