Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Stella Maris College. Heb je nog andere belangrijke vragen, kun je altijd een mailtje sturen naar: groep8@stellamariscollege.nl

 

Hoe ziet een lesdag eruit?

Op het Stella Maris College volg je een aantal vaklessen per dag. Afhankelijk van je rooster heb je op een dag 6,7 of 8 lessen. Nadat je je jas en spullen in je kluisje hebt gelegd, ga je naar het lokaal. De docent geeft je tijdens de les een instructie, waarna je zelfstandig aan het werk kan. Heb je meer hulp nodig, dan volg je de verlengde instructie. Aan het einde van de les krijg je huiswerk voor de volgende les. Hoe je dit moet aanpakken leer je van je mentor in de mentorles. Bij hem of haar kunnen jij en je ouders ook terecht met al jullie vragen. Twee keer per dag heb je samen met alle onderbouwleerlingen pauze. 

In welke brugklas word ik geplaatst?

 Op het Stella Maris College werken we met dakpanklassen. Dat betekent dat er twee niveaus bij elkaar in een groep zitten (basis/kader, kader/mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo/gymnasium). De docenten geven in eerste instantie les op het hoogste niveau om iedereen maximale kansen te bieden. Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan zullen de vakdocenten in samenwerking met de mentor en eventueel het ondersteuningsteam kijken naar wat je nodig hebt om het jaar succesvol af te ronden.

Indien het aantal aanmeldingen het toelaat, kunnen we er ook voor kiezen om homogene groepen aan te bieden (één niveau). De toelatingscommissie kijkt zorgvuldig naar het advies van je basisschool, het onderwijskundig rapport en informatie uit een intake gesprek. Uiteraard zullen we je tijdig informeren over de klas waarin je geplaatst bent en hoe het schooljaar zal starten.

Hoe is de extra ondersteuning voor mijn kind geregeld?

Net als alle andere middelbare scholen biedt onze school Passend Onderwijs.

We hebben alle informatie over onze basis- en extra ondersteuning op een rijtje gezet in een powerpoint. Deze is te vinden onder het kopje 'Ondersteuning'. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren. Dit zijn Marcia Weusten en Eva Brauers.

Wat doet Stella Maris met LWOO-leerlingen?

De afgelopen jaren heeft Stella Maris gewerkt met LWOO. Dit betekent leerweg ondersteunend onderwijs. Sinds schooljaar 2021-2022 is LWOO afgeschaft en wordt er gewerkt met Opting Out. Dit betekent dat er extra ondersteuning kan worden geboden aan basis- en kaderleerlingen. Er wordt gewerkt met kleine klassen en er kan op groep- of individueel niveau gekeken worden naar welke extra ondersteuning ingezet kan gaan worden.

Hoe gaat het Stella Maris College om met afstandsonderwijs?

Wij gaan ervan uit dat leerlingen geen volle dagen geconcentreerd achter een scherm kunnen leren. We bieden daarom in de ochtend 30-minuten lessen aan, waarin de docent de instructie geeft. In de middag zijn de leerlingen vrij om aan hun opdrachten te werken, waarbij vakdocenten beschikbaar zijn voor vragen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag aan de hand van studieplanners in onze digitale werkomgeving. Daarnaast heeft de mentor contact met elke leerling om de vorderingen en het welzijn te monitoren.

Hoe lang zijn de lessen in de brugklas?

De lessen in de brugklassen duren 50 minuten. In een aantal gevallen, zoals bij extra activiteiten duren de lessen 30 minuten. Dit wordt uiteraard van tevoren bekend gemaakt.

Krijgen alle brugklasleerlingen 13 vakken?

De brugklassen krijgen 11 -12 vakken plus 2 mentoruren. De vakken zijn afhankelijk van de gekozen onderwijsstroom.

Hebben de kinderen een laptop nodig voor op school of voor thuis?

Een laptop is niet verplicht maar wel handig. Via Studywise kunnen laptops met korting en garantie aangeschaft worden, maar dat is geen verplichting.