Basis- en extra ondersteuning

In de basisondersteuning krijgt iedere leerling begeleiding van zijn/haar mentor. Dit houdt in dat er zicht is op iedere leerling en volgens een gesprekkencyclus de ontwikkeling van de leerling gevolgd en in kaart wordt gebracht. 

De extra ondersteuning wordt ingezet als een leerling vast loopt op een bepaald vlak. Dit kan op basis van gedrag, sociaal emotioneel of cognitief gebied voorkomen. Er wordt dan gekeken welke ondersteuning passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

In school is er een maatwerkplaats om de leerling te begeleiden, Special Needs om de leerling te helpen met plannen en organiseren en een pit-stop lokaal voor leerlingen die even een time out nodig hebben.

Daarnaast wordt er samengewerkt met vaste externe partners die in de school ondersteuning kunnen bieden. Dit zijn de volgende partners:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • GGD
  • leerplichtambtenaar

Voor specifieke vragen over de ondersteuning kunnen jullie terecht bij de ondersteuningscoördinatoren.

Mevr. E. Brauers     (e.brauers@stichtinglvo.nl)

Wanneer er specifieke vragen over meer- en hoogbegaafdheid zijn, kunt u contact opnemen met dhr. Harings (a.harings@stichtinglvo.nl)

Afbeelding1