Nieuwe schoolleiding

3-9-2021 vrijdag 3 september 2021

Met ingang van dit nieuwe schooljaar is een nieuwe schoolleiding gestart. Er is gekozen voor een andere structuur. De schoolleiding bestaat nu uit een rector en drie conrectoren.

De rector is John Hausmans en de drie conrectoren zijn Belinda Westera-Heusschen (tevens plaatsvervangend rector), Pascal Breuls en Dave Vraets.

Belinda Westera-Heusschen gaat zich bezig houden met de begeleiding (mentoraat en ondersteuning), Dave Vraets met onderwijsgerelateerde zaken en Pascal Breuls met financiën, formatie en facilitaire zaken.

De conrector begeleiding wordt daarbij ondersteund door acht  leerlingencoördinatoren en de  conrector onderwijs door de sectievoorzitters. De rector heeft onder andere de portefuilles personeel en  externe relaties.

Op foto 1 John Hausmans (links) en Pascal Breuls (rechts). Op foto 2 Dave Vraets (links) en Belinda Westera (rechts).

9909930C B9B1 4D59 8751 668A4BD08009
IMG 9884