Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

6-10-2021 woensdag 6 oktober 2021

GGD ZL meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Zuid Limburg brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD ZL heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder de scholieren in klassen 2 en 4. In onze regio doen bijna alle middelbare scholen mee. De scholen nemen de vragenlijsten af tussen 4 oktober en 26 november 2021.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

 

Deelname aan de monitor
Ouders/verzorgers en de leerlingen uit de klassen 2 en 4 krijgen voor de afname meer informatie over het onderzoekvia school. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar. Ze geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en mee doen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren! De regionale resultaten voor Zuid-Limburg worden gepresenteerd op www.gezondheidsatlaszl.nl.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kunt u contact opnemen via gezondheidsmonitor@ggdzl.nl en/ of telefonisch via 088 - 880 53 01 of kijk bij de veel gestelde vragenop onze website.