13-2-2023 - 16-2-2023

Oudergesprekken bij negatief advies op voorlopige profielkeuze Havo/Vwo 3

13 t/m 16 februari 2023 13:00 uur