Stichting Leergeld

Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het leven in de maatschappij en op school. In onze regio zijn er ongeveer 5000 kinderen van 4 tot 18 jaar die dat niet kunnen, omdat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen. Leergeld is er voor die kinderen in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Vaals, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem.

Schoolkosten en de Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding, praktijkmaterialen, een rekenmachine of een laptop.

Een aanvraag doen gaat zo:

  • Ga naar de website van Leergeld: leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
  • Vul het aanvraagformulier volledig in
  • Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
  • Klik aan dat u geen robot bent
  • Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij zorgcoördinator of andere hulpverlener op school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intaker kan u daar alles over vertellen.

Voor meer info, zie Website Stichting Leergelden.