Ouderbijdrage

Bij de vrijwillige ouderbijdrage bestaat er de mogelijkheid te kiezen uit een totaal pakket of een keuzepakket.

Download formulieren:
* Informatie omtrent de ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 kunt u in deze brief lezen.
* De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier nalezen.
* Informatie over WIS-Collect vindt U hier.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage organiseren we als school ook reizen/projecten die apart gefactureerd kunnen worden.