Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Bij de vrijwillige ouderbijdrage bestaat er de mogelijkheid te kiezen uit een totaal pakket of een keuzepakket.

Download formulieren:
* Informatie omtrent de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 kunt u in deze brief lezen.
* De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier nalezen.
* Informatie over WIS-Collect vindt U hier.
* Specificatie inzake de ouderbijdrage vindt U hier.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage organiseren we als school ook reizen/projecten die apart gefactureerd kunnen worden.

Gemeentelijke financiële ondersteuning

Voor ouders die de ouderbijdrage niet (geheel) kunnen betalen, voert de gemeente Meerssen ondersteunend beleid. In de bijlage treft u de mogelijkheden die de gemeente Meerssen en de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland bieden.