Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid.

Kinderen met een handicap, beperking of gedragsproblemen hebben net zoveel recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school.
Vanaf 1 augustus 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De afgelopen vier jaar zijn scholen en onderwijsorganisaties druk bezig geweest om mee te denken over de vraag hoe we nu het onderwijs aan deze leerlingen beter kunnen regelen. Veel scholen hebben plannen gemaakt, zijn creatief met elkaar gaan samenwerken.
Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken over de het passend onderwijs! 

Samenwerkingsverband Maastricht en omstreken (www.swvmaastrichteo.nl )
De organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Daarom gaan scholen per regio samenwerken om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. In Maastricht is dat het Samenwerkingsverband Maastricht en omstreken.

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden.
Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een belangrijke rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Na onderzoek is het volgende profiel tot stand gekomen voor de VMBO locatie (klik om te lezen).

Ondersteuningsplan SWV Maastricht-Heuvelland

Ondersteuningsplan Stella Maris College 2019-2020

Om het zorgprofiel van onze HAVO-VWO locatie te bekijken klik je hier.

Wil je meer informatie over Passend Onderwijs?
Kijk dan op www.passendonderwijs.nl