HAVO/VWO Specials 

Op het Stella Maris College sta je nooit stil
Ga je naar het Stella Maris College? Dan zal het je opvallen dat we in de klas altijd inspelen op onderwerpen uit de actualiteit en dat ons lesaanbod continu aangepast wordt aan de laatste nieuwe inzichten en mogelijkheden. Hieronder lees je meer over de nieuwe ontwikkelingen in het HAVO en VWO.

BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) als eindexamenvak

Op het Stella Maris College vinden we goed en veel bewegen belangrijk. Je kunt gymnastiek zelfs als eindexamenvak kiezen bij Bewegen, Sport en Maatschappij. Moet je uitblinken in sport om eindexamen te kunnen doen in gymnastiek? Nee, helemaal niet! Het is voldoende dat je redelijk mee kunt doen in de lessen en geïnteresseerd bent in sport, bewegen en de achtergronden daarvan. Vind je het daarnaast ook nog eens leuk om leiding te geven als instructeur, coach of organisator, dan is gymnastiek een uitstekend eindexamenvak voor jou!

Bij gymnastiek als eindexamenvak krijg je te maken met verschillende thema’s: 

  • Gezondheid: je meet de fitheid van jezelf en anderen, onderzoekt het uithoudingsvermogen met behulp van een hartslagmeter en stelt een trainingsschema op.
  • Leidinggeven: je organiseert een sportdag, geeft les aan medeleerlingen, organiseert een toernooi voor de brugklassers en realiseert een sportdag voor de basisschool.
  • Sportverdieping: je krijgt meer inzicht in beweging met behulp van video-opnames, je leert het verband te zien tussen sport en je gedachten en ervaart hoe je met denkkracht je lichaam kunt beïnvloeden. 
  • Sport en samenleving: je maakt een werkstuk over sport in de samenleving en leert begrijpen hoe belangrijk sporten in onze cultuur is.
  • Sport en theorie: je leert over de achtergronden van sport en bewegen, bijvoorbeeld hoe je een discus heel ver kunt werpen en hoe je het beste kunt trainen als je aan een hardloopwedstrijd meedoet.

Als je gymnastiek als eindexamenvak kiest op HAVO of VWO, dan volg je in de vierde en vijfde klas een gezamenlijk programma. Op de HAVO sluit je het vak af in de vijfde klas. Op het VWO krijg je in de zesde klas nog een jaar lang een eigen programma, waarna ook jij het vak afsluit. Buiten het blokuur gymnastiek dat voor alle leerlingen verplicht is, krijg je in de vierde klas drie lessen per week. In de vijfde en zesde klas krijg je twee uur Bewegen, Sport en Maatschappij.

Bereid je voor op de universiteit
Wil jij verder studeren aan de universiteit? Of weet je dat nog niet? Op het Stella Maris College kom je daar vanzelf achter. We werken nauw samen met Universiteit Maastricht. Daardoor kun je als VWO-leerling al tijdens je middelbare schooltijd colleges volgen. In Maastricht maak je kennis met het unieke Probleem Gestuurd Onderwijs en kun je vakken volgen op het gebied van rechten, psychologie, gezondheidswetenschappen, moleculaire wetenschappen, economie en econometrie, cultuur en maatschappijwetenschappen.