Versnelling

Als een leerling de behoefte heeft om sneller door de leerstof heen te gaan dan de gemiddelde leerling, kan deze leerling met toestemming van de school ervoor kiezen om te versnellen.

Versnellen kan in het reguliere onderwijs en in het gepersonaliseerd onderwijs.

In het regulier onderwijs:

Kinderen mogen versneld door de lesstof gaan en vervroegd eindexamen doen, dat betekent dat leerlingen lessen zullen volgen en toetsen maken in een hoger leerjaar. Dat is wel per vak anders, bij taalvakken kan een jaar worden overgeslagen en de gemiste stof worden ingehaald. Bij bijvoorbeeld wiskunde krijgt een leerling een versneld traject door het schooljaar, doordat de stof compacter wordt aangeboden. Hiervoor heeft de school een protocol.

In het gepersonaliseerd onderwijs:

Versnellen in Gepersonaliseerd Leren betekent dat de leerling in staat is zelfstandig door te werken via onze leermiddelen. De leerling kan tijdens workshoptijd vragen stellen aan de docent en tijdig de volgende toets inplannen. Tempo kan de leerling zelf bepalen. Zeker voor onze huidige eerste- en tweedejaars leerlingen zijn deze mogelijkheden al beschikbaar.