Mock-Trial

Een groep studenten van UWCM, in samenwerking met de Faculty of Law van de Universiteit Maastricht, organiseren jaarlijks een "Explorer Mock Trial" (een schijnproces), waarbij ze leerlingen uitnodigen van middelbare scholen uitnodigen

Leerlingen met een interesse in Rechten (als vervolgstudie) kunnen hier aan deelnemen. 

 

Mock-Trial uitnodiging

Namens het United World College willen we uw leerlingen uitnodigen deel te nemen aan de Explorer Mock Trial die op zaterdag 18 november (gehele dag) zal plaatsvinden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. In de Mock Trial zal een rechtszaak worden gesimuleerd, waarin niet professionals, maar leerlingen de rollen van rechters, advocaten en getuigen op zich nemen. 

Dit evenement is georganiseerd door leerlingen van het United World College, en graag zouden wij met uw school willen samenwerken om dit evenement een succes te maken. Wij zijn op zoek naar leerlingen die een rechterfunctie en een juryfunctie willen bekleden.

Alle deelnemende leerlingen zullen door ons worden voorbereid, waarover zij na opgave meer informatie ontvangen per e-mail. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich thuis inlezen in de casus. 

Ook leerlingen die niet een van bovenstaande rollen innemen zijn van harte welkom. Tijdens de dag zullen vertegenwoordigers van de Rechtenfaculteit aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden over studiemogelijkheden. Daarnaast zal het publiek actief worden betrokken bij de ethische dilemma's die aan bod zullen komen.