TeenzCollege

Teenzcollege is een gemeenschappelijk verrijkingstraject van Maastricht University voor leerlingen van zes verschillende scholen uit het voorgezet onderwijs in regio Maastricht. Dit is een initiatief van het wetenschaps knooppunt van de Universiteit van Maastricht. Het uitgangspunt is leerlingen uit het voortgezet onderwijs in een vroeg stadium kennis laten maken met de academische denk- en werkwijze van de universitaire wereld. Het programma wordt aangeboden in acht bijeenkomsten, dit zal voornamelijk bedoeld zijn voor leerlingen uit klas 4.

De professoren van de vijf faculteiten van de universiteit hebben als thema de Tweede Wereldoorlog gekozen met speciale aandacht voor het struikelsteentjes-initiatief. Dit project is opgezet door de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Struikelsteentjes zijn kleine koperen “keien” die de herinnering aan een individueel slachtoffer van het Nazi-regime moeten vasthouden.

De Tweede Wereldoorlog is een rode draad van waaruit allerlei wetenschappelijke invalshoeken belicht worden: vanuit de economie, geschiedenis, biologie, psychologie en recht.

De leerlingen krijgen lezingen van hoogleraren en maken kennis met probleem gestuurd onderwijs waarin zij worden begeleid door student-tutoren van de universiteit. Er zal in groepen samen worden gewerkt waarbij een gemeenschappelijke eindproduct wordt gemaakt.

De laatste bijeenkomst staat in het teken van het uitreiken van een certificaat door de Rector Magnificus. Ouders en andere belangstellenden mogen hierbij zijn.

Het verslag van deze happening is hier te vinden.