Denklessen Onderbouw

Goed denken kun je leren!
Weet je dat je goed denken kunt leren? In de onderbouw van het Stella Maris College kun je daarom als meer- of hoogbegaafde speciale ‘denklessen’ volgen. In deze lessen krijg je uitdagende en moeilijke lesstof die je hersenen flink aan het werk zet. De lessen worden gegeven volgens de Probleem Gestuurd Onderwijs-methode. Dit betekent dat je gaat nadenken over onderwerpen die regelrecht uit de praktijk komen. Deze onderwerpen zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Je krijgt niet alle informatie op een dienblaadje aangeboden, maar gaat zelfstandig op zoek naar de aanvullende informatie die nodig is om de opdracht goed te maken.

Je ontwikkelt jezelf in razend tempo
Door de bijzondere manier van werken ontwikkel je in de denklessen niet alleen je creatieve denkvermogen, maar ook je doorzettingsvermogen en je organisatietalent. Je leert helder en inzichtelijk denken. Daarnaast doen de lessen ook een flink beroep op je zelfstandigheid en je zelfstudie-, verdiepings- en samenwerkingscapaciteiten. Zelfreflectie aan de hand van de theorie over meer- en hoogbegaafdheid is een vast onderdeel van de lessen. Daarbij ga je nadenken over je eigen leerproces en de samenwerking in de groep en zie je steeds sneller hoe je een opdracht het beste kunt aanpakken.

Een aantal praktische zaken op een rij:
• Kinderen kunnen op verschillende manieren voor de denklessen worden geselecteerd. Namelijk op basis van scores in de IST- en FES-tests, een hoogbegaafdheidsverklaring, wanneer ouders of basisschool kenmerken van hoogbegaafdheid herkennen en door observaties van docenten.
• Denklessen kunnen zowel op  HAVO- als VWO-niveau gevolgd worden.
• In klas een, twee en drie zijn er acht denklessen van elk twee lesuren.
• De denklessen vinden plaats onder reguliere lestijd. 

Inhoud van de denklessen

Denklessen klas 1 voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
De lessen zijn opgebouwd rondom het thema "Denken als Leonardo da Vinci"

Denklessen klas 2 voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
De lessen zijn opgebouwd rondom het thema: Analytisch denken op weg naar de wetenschap.

Denklessen klas 3 voor meer en hoogbegaafde leerlingen..
De lessen zijn opgebouwd rondom het thema: Filosoferen en reflecteren.

 

Uitgangspunten:

• Aan het begin van iedere denk les wordt het doel van de les besproken. Het algemene, steeds terugkerende doel is gericht op bewustwording van leerling over hun eigen functioneren en dat van hun omgeving (invulling, zie aanvang van iedere les).

• Zo vaak mogelijk "het geleerde" in de denklessen koppelen aan reële situaties in de reguliere lessen m.a.w. waar heb jij ‘het geleerde" bij nodig?

• Leerlingen maken gebruik van een logboek papier en fineliners in diverse kleuren. Doel hiervan is de creativiteit van kinderen aan te spreken.

• De creatieve les wordt gespeeld met simpel, waardeloos materiaal met als doel de kinderen optimaal uit te dagen op creatief gebied.

• De spel les, creatieve les en de sport les staan in het teken van creatief samenwerken om uitdagende opdrachten op te lossen.

• Tijdens de lessen in klas 1 leren de leerlingen jongleren. Bij blokuren wordt er regelmatig tussen de lessen door gejongleerd.

• In klas 2 is een debat les. Voor deze les hebben de leerlingen een les theorie gehad over debatteren. In klas 3 wordt het debatteren gecombineerd met het denken met denkhoeden.

• Ieder jaar is er een kook workshop. De gerechten worden per jaar complexer.

 

Denklessen Bovenbouw

Vervolg op de denklessen onderbouw

Leerlingen van klas 4, 5 en 6 schrijven zich in voor jaarlijks drie lezingen en een excursie. De lezingen worden gegeven door:

  • Externe experts in hoogbegaafdheid
  • Een oud-leerling die vertelt over zijn/haar schooltijd aan het Stella Maris College en over zijn/haar studie- of werktijd
  • Een docent of oud-docent die met passie kan vertellen over zijn/haar vak of hobby.

De excursie zal in overleg met leerlingen worden georganiseerd om zo ervoor te zorgen dat de interesse van de leerlingen zoveel mogelijk zal worden geprikkeld.