Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.

 Verkiezingen MR juni/juli 2019

De verkiezingen voor de vacante posten in de Medezeggenschapsraad hebben het volgende resultaat opgeleverd:

Uitslag verkiezingen MR oudergeleding (21% participatie):

  1. Walther van Mook
  2. Nadjezda Minten-Lucassen
  3. Xavier Jongen

 
Uitslag verkiezingen MR personeelsgeleding (56% participatie)

  1. Marcia Weusten
  2. David Hazen
  3. Inken Thayssen
  4. Herman Coenen
  5. Rick Grond
  6. Bert van Doorn

Dat houdt in dat we de heer van Mook mogen verwelkomen in de oudergeleding en mevrouw Weusten en de heer Hazen in de personeelsgeleding van de MR. Omdat mevrouw van Mierlo-Wijnands op een andere school gaat werken komt haar functie tijdelijk vacant. Die vacante functie zal worden ingevold door mevrouw Thayssen.

We danken alle kandidaten voor hun kandidatuur en we danken alle aftredende MR-leden voor hun bijdrage!

 


 

Samenstelling MR vanaf 2019-2020

Subgeleding leerlingen
- Zeppe Roijakkers
- Pieter Staal
- Bryan Slijpen

Subgeleding ouders

- Guido Palm
- Lou Debeij
- Walther van Mook

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Marcia Weusten (2019-2022)
- Bert Cortenraad [2018-2021]
- Angelo Harings [2018-2021]
- David Hazen (2019-2022)
- Dolf Krewinkel [2017-2020]
- Inken Thaysen (2019-2020)

Notulen van de laatste jaren:

 

Schooljaar 2018-2019

Notulen 1e vergadering 18 sep 2018
Notulen 2e vergadering 3 okt 2018
Notulen 3e vergadering 7 nov 2018
Notulen 4e vergadering 12 dec 2018
Notulen 5e vergadering 16 jan 2019
Notulen 6e vergadering 13 feb 2019
Notulen 7e vergadering 13 mrt 2019
Notulen 8e vergadering 10 apr 2019
Notulen 9e vergadering 16 mei 2019
Notulen 10e vergadering 5 juni 2019

Schooljaar 2017-2018

Notulen 1e vergadering d.d. 4 okt 2017

Notulen 2e vergadering d.d. 1 nov 2017 

Notulen 3e vergadering d.d. 22 nov 2017 


Schooljaar 2016-2017

Notulen 1e vergadering d.d. 5 okt 2016

Notulen 2e vergadering d.d. 9 nov 2016

Notulen 3e vergadering d.d. 14 dec 2016

Notulen 4e vergadering d.d. 1 feb 2017

Notulen 5e vergadering d.d. 14 mrt 2017

Notulen 6e vergadering d.d. 12 april 2017

Notulen 7e vergadering d.d. 17 mei 2017

Notulen 8e vergadering d.d. 14 juni 2017
 

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015

Notulen 5e vergadering d.d. 13 jan 2016

Notulen 6e vergadering d.d. 24 feb 2016

Notulen 7e vergadering d.d. 30 mrt 2016

Notulen 8e vergadering d.d. 2016

Notulen 9e vergadering d.d. 25 mei 2016

Notulen 10e vergadering d.d. 29 jun 2016


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015