Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.

 Verkiezingen MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat door de schoolleiding gebruikt wordt als klankbord ten behoeve van het (onderwijs)beleid op school. Op essentiële beleidsonderdelen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht. Met ingang van het volgend schooljaar komt een aantal vacatures vrij. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg en wilt u hierover meepraten? Stel uzelf dan kandidaat.

De verkiezingen worden gehouden in de periode van 24 juni t/m 28 juni 2019.
U kunt zich tot uiterlijk 21 juni a.s. kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten voor een zetel zijn, vinden er verkiezingen plaats. Voorafgaand aan deze verkiezingen geven wij de kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen aan de stemgerechtigden, door middel van een korte tekst op de website.

TOELICHTING

De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder).

Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden: twee namens het personeel, één namens de ouders en één namens de leerlingen.

Per (sub-)geleding worden nieuwe leden gekozen die dan voor DRIE jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.

Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding, dus ook de aftredende leden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Indien het aantal kandidaten  in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare zetels, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

 


 

Samenstelling MR 2017-2018

Subgeleding leerlingen
- Zeppe Roijakkers
- Pieter Staal
- Bryan Slijpen

Subgeleding ouders

- Guido Palm
- Lou Debeij

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Bert van Doorn (voorzitter) [2016-2019]
- Bert Cortenraad [2018-2021]
- Angelo Harings [2018-2021]
- Raymond Heuts [2016-2019]
- Dolf Krewinkel [2017-2020]
- Suzanne Wijnands [2017-2020]

 

Notulen van de laatste jaren:

 

Schooljaar 2018-2019

Notulen 1e vergadering 18 sep 2018
Notulen 2e vergadering 3 okt 2018
Notulen 3e vergadering 7 nov 2018
Notulen 4e vergadering 12 dec 2018
Notulen 5e vergadering 16 jan 2019
Notulen 6e vergadering 13 feb 2019
Notulen 7e vergadering 13 mrt 2019
Notulen 8e vergadering 10 apr 2019

Schooljaar 2017-2018

Notulen 1e vergadering d.d. 4 okt 2017

Notulen 2e vergadering d.d. 1 nov 2017 

Notulen 3e vergadering d.d. 22 nov 2017 


Schooljaar 2016-2017

Notulen 1e vergadering d.d. 5 okt 2016

Notulen 2e vergadering d.d. 9 nov 2016

Notulen 3e vergadering d.d. 14 dec 2016

Notulen 4e vergadering d.d. 1 feb 2017

Notulen 5e vergadering d.d. 14 mrt 2017

Notulen 6e vergadering d.d. 12 april 2017

Notulen 7e vergadering d.d. 17 mei 2017

Notulen 8e vergadering d.d. 14 juni 2017
 

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015

Notulen 5e vergadering d.d. 13 jan 2016

Notulen 6e vergadering d.d. 24 feb 2016

Notulen 7e vergadering d.d. 30 mrt 2016

Notulen 8e vergadering d.d. 2016

Notulen 9e vergadering d.d. 25 mei 2016

Notulen 10e vergadering d.d. 29 jun 2016


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015