Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.

 Verkiezingen MR

Ieder jaar treedt een derde van de leden van de MR reglemantair af, zodat iedereen zich kandidaat kan stellen voor een zetel in de MR. De verkiezingen van de MR zullen in de maand juni plaatvinden. Het lidmaatschap van een nieuw gekozen MR-lid begint per augustus van het volgende schooljaar na de verkiezingen.

Vanaf woensdag 27 februari vinden er weer verkiezingen plaats voor de leerlingenplekken in de MR. Hieronder stellen de drie kandidaten zich aan je voor:

Kandidaat: Bryan Slijpen
De meesten die dit lezen, zullen mij waarschijnlijk niet kennen. Mijn naam is Bryan Slijpen, zit op 5VWO en zou jullie graag willen vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad van onze school. Hieronder vind je in het kort de zaken die beter moeten binnen deze school.
Het is belangrijk dat binnen deze school aan de leerlingen gedacht wordt. Mij is opgevallen dat er vaak kleine problemen/irritaties voorkomen, die makkelijk verholpen kunnen worden; betere communicatie naar de leerlingen, eerder roosterwijzigingen publiceren, meer zitplekken tijdens de pauzes et cetera. Voor het eerder gezegde zal ik mij sterk maken, mocht ik in de komende maanden binnen de medezeggenschapsraad jullie mogen vertegenwoordigen.
Stem tijdens de stemming op degene van wie jij denkt dat het het best gaat doen in de medezeggenschapsraad, maar natuurlijk hoop ik dat jullie mij de kans geven om in deze korte periode toch nog verbeteringen aan deze school toe te voegen!

Kandidaat: Enrique Heugen
Hallo medeleerlingen,
Ik ben Enrique Heugen en zit in VW4A. Ik wil graag dat jullie op mij komen stemmen en daarom zal ik jullie nu een paar redenen geven om op mij te stemmen:

  • Ik wil graag de problemen van de leerlingen voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
  • Ik wil graag de communicatie verbeteren tussen de directie en de leerlingen, zodat wij alles op tijd weten.
  • Ik wil graag de leerlingen representeren tijdens de vergaderingen en het beste voor ons kiezen.
  • Ik wil graag alle leerlingen van onze school helpen, advies geven en een luisterend oor bieden.

Ik hoop dat deze punten jullie hebben aangesproken om op mij te stemmen.
Mijn slogan is: “niet links, niet rechts, maar recht door zee!”
Ik hoop dat jullie allemaal komen stemmen en dat ik jullie stem mag ontvangen, zodat ik jullie belangen zo goed mogelijk kan behartigen!
Met vriendelijke groet,
Enrique Heugen.

Kandidaat: David Bartelet
Hallo ik Ben David Bartelet en zit op 3 havo gpl. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de medezeggenschapsraad omdat ik merkte dat er in de medezeggenschapsraad weinig invloed was vanuit GPL. Ik zelf zit nu in de leerlingenraad waardoor ik goed meekrijg wat er speelt op de school. Dit zou ik ook graag mee willen nemen naar de medezeggenschapsraad. Mijn hoofddoel voor als ik in de medezeggenschapsraad is het verschil tussen gpl en regulier verkleinen. Want ik merk dat hier veel leerlingen problemen mee hebben of een verkeerd vel. Voor de rest zal ik me vooral bezig houden met GPL te verbeteren en nieuwe dingen in te brengen. Ik hoop dat ik jullie hier mee voldoende heb overtuigd om op mij te stemmen tot op de stemdag !


 

Samenstelling MR 2017-2018

Subgeleding leerlingen
- Zeppe Roijakkers
- Pieter Staal
- Ali Sair [2017-2020]

Subgeleding ouders
- Frank Amory
- Guido Palm
- Lou Debeij

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Bert van Doorn (voorzitter) [2016-2019]
- Bert Cortenraad [2018-2021]
- Angelo Harings [2018-2021]
- Raymond Heuts [2016-2019]
- Dolf Krewinkel [2017-2020]
- Suzanne Wijnands [2017-2020]

 

Notulen van de laatste jaren:

 

Schooljaar 2018-2019

Notulen 1e vergadering 18 sep 2018
Notulen 2e vergadering 3 okt 2018
Notulen 3e vergadering 7 nov 2018
Notulen 4e vergadering 12 dec 2018
Notulen 5e vergadering 16 jan 2019

Schooljaar 2017-2018

Notulen 1e vergadering d.d. 4 okt 2017

Notulen 2e vergadering d.d. 1 nov 2017 

Notulen 3e vergadering d.d. 22 nov 2017 


Schooljaar 2016-2017

Notulen 1e vergadering d.d. 5 okt 2016

Notulen 2e vergadering d.d. 9 nov 2016

Notulen 3e vergadering d.d. 14 dec 2016

Notulen 4e vergadering d.d. 1 feb 2017

Notulen 5e vergadering d.d. 14 mrt 2017

Notulen 6e vergadering d.d. 12 april 2017

Notulen 7e vergadering d.d. 17 mei 2017

Notulen 8e vergadering d.d. 14 juni 2017
 

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015

Notulen 5e vergadering d.d. 13 jan 2016

Notulen 6e vergadering d.d. 24 feb 2016

Notulen 7e vergadering d.d. 30 mrt 2016

Notulen 8e vergadering d.d. 2016

Notulen 9e vergadering d.d. 25 mei 2016

Notulen 10e vergadering d.d. 29 jun 2016


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015