Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.


Verkiezingen MR

Ieder jaar treedt een derde van de leden van de MR reglemantair af, zodat iedereen zich kandidaat kan stellen voor een zetel in de MR. De verkiezingen van de MR zullen in de maand juni plaatvinden. Het lidmaatschap van een nieuw gekozen MR-lid begint per augustus van het volgende schooljaar na de verkiezingen.

Uitslag verkiezingen

Van maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni zijn er verkiezingen georganiseerd voor de leerlingengeleding en personeelsgeleding van de MR. De verkiezingen hebben voor de volgende uitslag gezorgd:

 Personeel:

Angelo Harings

 
HaringsAngelo.jpg
 
 
Bert Cortenraad
 
CortenraadBert.jpg
  

Leerlingen: 

Pieter Staal

AT3B_Staal_Pieter.jpg

Termijn van twee jaar.
 

Zeppe Roijakkers
 
VW4E_Roijakkers_Zeppe.jpg
 
Termijn van 3 jaar

Samenstelling MR 2017-2018

Subgeleding leerlingen
- Zeppe Roijakkers
- Pieter Staal
- Ali Sair [2017-2020]

Subgeleding ouders
- Frank Amory
- Guido Palm
- Lou Debeij

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Bert van Doorn (voorzitter) [2016-2019]
- Bert Cortenraad [2018-2021]
- Angelo Harings [2018-2021]
- Raymond Heuts [2016-2019]
- Dolf Krewinkel [2017-2020]
- Suzanne Wijnands [2017-2020]

 

Notulen van de laatste jaren:

 

Schooljaar 2018-2019

Notulen 1e vergadering 18 sep 2018
Notulen 2e vergadering 3 okt 2018

Schooljaar 2017-2018

Notulen 1e vergadering d.d. 4 okt 2017

Notulen 2e vergadering d.d. 1 nov 2017 

Notulen 3e vergadering d.d. 22 nov 2017 


Schooljaar 2016-2017

Notulen 1e vergadering d.d. 5 okt 2016

Notulen 2e vergadering d.d. 9 nov 2016

Notulen 3e vergadering d.d. 14 dec 2016

Notulen 4e vergadering d.d. 1 feb 2017

Notulen 5e vergadering d.d. 14 mrt 2017

Notulen 6e vergadering d.d. 12 april 2017

Notulen 7e vergadering d.d. 17 mei 2017

Notulen 8e vergadering d.d. 14 juni 2017
 

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015

Notulen 5e vergadering d.d. 13 jan 2016

Notulen 6e vergadering d.d. 24 feb 2016

Notulen 7e vergadering d.d. 30 mrt 2016

Notulen 8e vergadering d.d. 2016

Notulen 9e vergadering d.d. 25 mei 2016

Notulen 10e vergadering d.d. 29 jun 2016


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015