Voorwoord

LVO geeft Limburg toekomst!
Het Stella Maris College Meerssen-Valkenbug is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

schoollogo.png       

 

LEREN LEREN - LEREN KIEZEN - LEREN LEVEN

Samenwerking in het Heuvelland
In het Heuvelland zijn er twee brede scholengemeenschappen voor Voortgezet Onderwijs.

Dit zijn:
Stella Maris College, met vestigingen in Meerssen en Valkenburg
Sophianum, in Gulpen

Sinds november 2010 vormen beide scholen binnen de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs het cluster „LVO-Heuvelland‟. Beide scholen vormen het onderwijshart van LVO- Heuvelland. De scholen hebben een eigen onderwijskundig profiel en maken bij de inrichting van het onderwijs eigen keuzes. Door het uitwisselen van goede ervaringen en het ontwikkelen van innovaties, werken ze intensief samen om in die gezamenlijkheid kwalitatief hoogstaand onderwijs te realiseren: het bieden van uitdagend en vernieuwend onderwijs is daarbij de leidraad.
De scholen hebben een gezamenlijke centrale directie en delen een servicecentrum.

Centrale Directie - Algemene Leiding LVO-Heuvelland
De centrale directie wordt gevormd door mevrouw drs. J. H. Lamoré-Meijer, voorzitter.
De centrale directie is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid van beide scholen op het gebied van aanbod, spreiding en kwaliteit van het onderwijs, personeel en organisatie, financiën en beheer, ICT en PR en marketing.

Alle locaties staan onder leiding van een locatiedirecteur:
Stella Maris College:
locatie Meerssen: de heer. drs. Carlos Veraart
locatie Valkenburg: de heer Wien Bergmans
Sophianum:
locaties Gulpen: de heer Hans Hupperetz

Samen garant voor: méér dan onderwijs alleen en voor onderwijs met ambitie!