7 Kwaliteitszorg

hebben voor onderwijskundige innovaties en voortdurend streven naar verbetering van haar kwaliteit. De kwaliteitsvisie sluit dan ook aan bij de verdere onderwijskundige ontwikkeling van de school.
Ook de overheid wijst de school op het belang van kwaliteitszorg, niet enkel wat het onderwijsproces betreft, maar ook op het vlak van in-input en out-putfactoren.
Op onze school willen we werken aan integrale kwaliteitszorg. Dit houdt enerzijds in dat alle medewerkers actief betrokken worden bij integrale kwaliteitszorg, en anderzijds dat voldoende aandachtsgebieden in aanmerking komen.
Ieder schooljaar maakt de kwaliteitscoördinator een kwaliteitsverslag op dat gebaseerd is op rapportcijfers, in, door en uitstroomgegevens, kwaliteitsmetingen en andere gegevens. De onderwijsinspectie gebruikt een uitgebreide verzameling van gegevens om te komen tot een afgewogen oordeel over de opbrengsten van de school. Op de website van de inspectie kunnen belanghebbenden het ‘ opbrengstenoordeel ’van de school bekijken.
Het Stella Maris College participeert sinds 2010 ook in het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige gegevens van de school wordt verzameld in een systeem. Ook de informatie van de onderwijsinspectie wordt hierin opgenomen. De school publiceert deze gegevens via de website: www.scholenopdekaart.nl
Scholen worden door het invullen van de indicatoren in de Vensters voor Verantwoording verantwoord en objectief in beeld gebracht.

De school streeft naar het bepalen van de kwaliteit op alle vlakken en naar constante kwaliteitsverbetering. De concrete planning van het kwaliteitsbeleid wordt vastgelegd in het schoolplan en het kwaliteitsbeleidsplan.
* Het volledig document Beleidsplan Kwaliteitszorg LVO-Heuvelland staat op onze website: www.stellamariscollege.nl/school/kwaliteitszorg/


7.1 Eindexamenresultaten 2016-2017

Locatie Meerssen

Leerweg

aantal kandidaten

geslaagd

%

havo

93

77

82,7

vwo

113

101

89,4

 Locatie Valkenburg

Leerweg

aantal kandidaten

geslaagd

%

BB

13

13

100,0

KB

45

43

95,6

Het aantal leerlingen dat de school zonder diploma verlaat

Leerweg

Aantal gezakte leerlingen

Aantal leerlingen dat zonder diploma uitstroomt

BB

0

0

KB

2 (2 ll doubleren KB4)

0

TL/GL

4 (2 ll doubleren in TL/GL4)

2 elders

Havo

16 (3 ll doubleren in H5) (11 naar VaVo H5)

2 elders

Vwo

12 (11 ll naar VaVo V6)

1 HBO

 Bron: PKI

Het percentage leerlingen dat na diplomering doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs

Stella Maris College Meerssen-Valkenburg 2015-2016

Leerweg

BB

KB

TL/GL

HAVO

VWO

VO

7,1%

 

7,4%

2,7%

 

MBO

92,9%

97.5%

97%

4,1%

 

HBO

 

 

 

 

10,5%

WO

 

 

 

 

82,1%

Overige

 

2,5%

2,9%

13,5%

7,4%

Landelijk 2015-2016

Leerweg

BB

KB

TL/GL

HAVO

VWO

VO

3,4%

 

15%

5,2%

 

MBO

92,5%

96,8%

 

3,2%

 

HBO

 

 

 

74,5%

7,8%

WO

 

 

 

 

75,5%

Overige

 

2,7%

2,6%

17,0%

16,7

Bron: Management Vensters

 

7.2 Slagingspercentage Stella Maris College

De slagingspecentages worden in januari 2018 door DUO gepubliceerd in Vensters voor Verantwoording (zie website: www.scholenopdekaart.nl.

7.3 De onderwijsresultaten

Ieder schooljaar beschikken wij over een rapportage van de inspectie van onderwijs. Hierin staan vermeld: de resultaten per vak over meerdere jaren van zowel schoolonderzoeken / schoolexamens als centrale examens.
Bovendien levert de inspectie ons het cijfermateriaal, dat de relatieve positie van onze school ten opzichte van andere scholen in het land duidelijk maakt.
De inspectie brengt jaarlijks een “onderwijsresultatenkaart” uit waar u uitgebreide informatie treft over het presteren van de Nederlandse scholen. Deze resultaten worden tijdens een schoolbezoek door de inspecteur besproken met de schoolleiding en gerelateerd aan de rendement cijfers. De bevindingen van dit gesprek worden vermeld in een “Schoolbezoekverslag”.
Door middel van ons “stappenplan” en in samenspraak met vaksecties en individuele docenten trachten wij onmiddellijk in te spelen op zaken, die in dit verslag naar voren komen. Zo proberen wij onze gedachte van voortdurende verbetering waar te maken.