Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen beschrijven welke cijfers de leerlingen moeten halen om al dan niet bevorderd te kunnen worden. Voor het gemak staan ze hier separaat vermeld.

Jaarlijks worden de bevorderingsnormen geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Voor het beging van ieder nieuw schooljaar moeten de bevorderingsnomen bepaald zijn. 

Zie bijlage: 10.17.16 Bevorderingsnorm Onderbouw Klas 2 Locatie Meerssen
Zie bijlage: 10.17.16.a Bevorderingsnorm Onderbouw Klas 3 Locatie Meerssen

Zie bijlage: 10.17.16.b Bevorderingsnorm Bovenbouw Locatie Meerssen

Zie bijlage: 10.17.17 Bevorderingsnorm Onderbouw klas 1, 2BB en 2KB Locatie Valkenburg

Voor de Bevorderingsnorm Bovenbouw Locatie Valkenburg
zie bijlage
: 10.17.14 Examenreglement VMBO 2017-2018.pdf