20IS Specificatie vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019.pdf 

Ouderbijdrage

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de procedure rondom de ouderbijdrage gewijzigd. In overleg met de oudervereniging en de oudergeleding MR hebben we besloten om de vrijwillige ouderbijdrage te baseren op het solidariteitsbeginsel en een totaalbedrag te vragen voor alle extra faciliteiten.

Ouders die niet volgens dit principe hun vrijwillige ouderbijdrage wensen te betalen hebben een keuze. Zij dienen dan aan te geven van welke faciliteiten zij gebruik wensen te maken. De leerling van de betreffende ouder ontvangt dan een schoolpas met beperkte faciliteiten. Deze schoolpas is gemerkt.

Voor ons personeel is het dan te controleren waar een leerling wel en waar zij/hij geen gebruik van kan maken.

Download formulieren:
* Informatie omtrent de ouderbijdrage kunt u in deze brief lezen.
* De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier nalezen.
* Informatie over WIS-Collect vindt U hier.
* Specificatie inzake de ouderbijdrage vindt U hier.

Naast de ouderbijdrage, zijn er ook reizen/projecten die los staan van de ouderbijdrage. 
Voor de locatie Valkenburg kunt u hier deze activiteiten/bedragen inzien.

 

Gemeentelijke financiële ondersteuning

Voor ouders die de ouderbijdrage niet (geheel) kunnen betalen, voert de gemeente Meerssen ondersteunend beleid. In de bijlage treft u de mogelijkheden die de gemeente Meerssen en de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland bieden.

Kennismaking met WIS Collect from WIS services B.V. on Vimeo.

In deze video wordt u als ouder kort voorgesteld aan WIS Collect.