Magister voor ouders

We hebben als school ervoor gekozen om ouders een eigen inlog te verstrekken om de gegevens van hun zoon of dochter te laten bekijken. In het begin van elk schooljaar zorgt applicatiebeheer van Magister ervoor dat de ouders een brief krijgen met daarin vermeld de inlogcode en het tijdelijke wachtwoord.

We waarschuwen ervoor dat ouders hun inloggegevens NIET verstrekken aan hun kinderen en vice versa natuurlijk ook niet. Op die manier heeft u altijd dubbele mogelijkheid om de cijfers in te kunnen zien!
 

Handleiding inschrijven ouderavond
 

Meer informatie en handleidingen volgen van applicatiebeheer.
 

magister6.jpg