14-4-2021

Leerlingen

Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Ben jij betrokken bij de toekomst van het Stella Maris? Dan is de Medezeggenschapsraad wellicht iets voor jou! Lees vooral even door om te zien wat de rol van deze raad is!

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat door de schoolleiding gebruikt wordt als klankbord voor (nieuw) beleid. Op essentiële beleidsonderdelen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht. Denk hierbij aan goedkeuring van o.a. het leerlingenstatuut, begrotingen, lessentabellen en onderwijsconcepten en advies op bijvoorbeeld benoeming van een schoolleider en de indeling van vrije dagen.

Met ingang van het volgend schooljaar komen een aantal zetels voor leerlingen vrij. Wil jij graag meewerken aan de toekomst van het Stella Maris College? Stel jezelf dan kandidaat!

De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, en is daarom op zoek naar leerlingen van alle niveaus.

Voor meer praktische informatie zie hieronder!

Ouders

Geïnteresseerd in alle ins en outs van onze schoolorganisatie? Zin om mee te denken over alle uitdagingen die het Stella Maris te wachten staan? Misschien zelfs bezorgd of kritisch? Wij zijn op zoek naar ouders die lid willen worden van de MR om de school de komende jaren vooruit te helpen.

We hebben als school enkele hectische jaren achter de rug en ook de komende jaren zullen er regelmatig vraagstukken zijn waarin de mening van ouders gehoord dient te worden. Denk aan de integratie van het vmbo-onderwijs in Meerssen, het beleid ten aanzien van excursies of het verstevigen van de individuele onderwijstypen binnen de school.

Samen met enthousiaste leerlingen en betrokken personeelsleden hebben wij afgelopen jaar gewerkt aan een MR die de positief-kritische dialoog aangaat met de schoolleiding. Graag willen wij deze ontwikkeling komend schooljaar voortzetten. Wij zijn op zoek naar ouders die hieraan een bijdrage willen leveren.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de onderstaande toelichting.

Personeel

Medezeggenschap op school iets voor jou?

Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school?

Wil je meedenken over schoolzaken, begroting, formatie en onderwijskundige verbeteringen?

Meld je dan aan voor de MR!

Wat doet de MR? De medezeggenschapsraad vormt de schakel tussen ouders, personeel, leerlingen en directie. De MR spreekt voor zowel personeel, ouders als leerlingen en neemt namens hen een standpunt in ten aanzien van voorgelegd beleid. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

 

TOELICHTING

De verkiezingen worden gehouden in de periode van 7 tot en met 11 juni.
U kunt zich tot 19 mei a.s. kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, vinden er verkiezingen plaats. Voorafgaand aan deze verkiezingen geven wij de kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen aan de stemgerechtigden, door middel van een korte tekst op de website.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

Kandidaatstelling is mogelijk tot 19 mei.

In de periode van 20 mei t/m 6 juni motiveren de kandidaten hun kandidaatstelling middels een tekst op de website.

De verkiezingen vinden plaats van 7 t/m 11 juni.

Leden van de MR:

Personeelsgeleding

Rick Grond (2020-2023)

Valerie Aussems (2020-2023)

Marcia Weusten (2019-2022)

David Hazen (2019-2022)

Angelo Harings (2018-2021) – Zetel vacant – Herkiesbaar

Herman Coenen (2018-2021) – Zetel vacant – Herkiesbaar

Oudergeleding

Guido Palm (2020-2023)

Walther van Mook (2019-2022)

Lou Debeij (2018-2021) – Zetel vacant – Herkiesbaar

Leerlinggeleding

Amber Schepers (2020-2023) – Zetel vacant – Niet herkiesbaar

Pieter Staal (2019-2022) – Zetel vacant – Niet herkiesbaar

Noor Kostons (2018-2021) – Zetel vacant – Herkiesbaar

 

Voor de personeelsgeleding zijn er dus twee plekken, voor de ouders één en voor de leerlingen maar liefst drie.

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de MR-pagina op de website via Stella Maris College MR

 

Wil je meer info of wil je je kandidaat stellen? Dat kan via onderstaande contactpersonen!

Personeel: David Hazen via david.hazen@stichtinglvo.nl

Ouders: Zeppe Roijakkers via zepperoijakkers@protonmail.com

Leerlingen: Valerie Aussems via v.aussems@stichtinglvo.nl

 

Kandidaatstelling kan tot 19 mei a.s.!

  

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie,

Valerie Aussems,

David Hazen,

Zeppe Roijakkers (secretaris)

Www.Guyhouben.Com Stelllamarismeerssen Fullres 29