Online Lezing Hoogbegaafdheid

10-2-2021

Beste ouders / verzorgers, Zoals u weet, is het Stella Maris College een begaafdheidsprofielschool. We werken met ouders, leerlingen en docenten samen om dit profiel te waarborgen. Zoals al eerder aangegeven, zijn we dit schooljaar begonnen met een nieuwe scholing van Exentra om bij iedereen de kennis over begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen weer op te frissen en te actualiseren. Door de coronaomstandigheden hebben we echter een aantal scholingsdata moeten verschuiven. Toch proberen we het schoolbrede scholingsprogramma voor dit schooljaar zo optimaal mogelijk in stand te houden.

Ook voor u als ouder/verzorger willen we de beloofde lezing van Prof. Kieboom van Exentra uit Antwerpen laten doorgaan. Natuurlijk zouden wij u liever op school ontvangen, maar vanwege de huidige situatie willen we de lezing van 15 oktober 2020 nu digitaal laten plaatsvinden op donderdag 25 februari 2021 van 19.00 tot 21.00 uur.

De lezing zal online gehouden worden via Teams. Het is daarom van belang u tijdig, doch uiterlijk 22 februari, via het onderstaande mailadres aan te melden. Wij zullen u dan een aantal dagen voor de lezing toevoegen aan de Teamsbijeenkomst waarvan u vervolgens via de mail een uitnodiging ontvangt. Mocht u 24 uur van tevoren geen link ontvangen hebben, dan kunt u dit bij dhr. Harings per mail kenbaar maken. Hij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

We verzoeken u 1 mailadres per gezin/ huishouden op te geven, zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen toelaten.

Aanmelden kan via onderstaand mailadres:

a.harings@stichtinglvo.nl

 

Graag begroeten we u tijdens deze online lezing.  

 

Coördinatoren Meer- en Hoogbegaafdheid

Exentra (1)