Inspectierapport Herstelonderzoek september 2020

19-1-2021

Stella Maris Meerssen niet langer een zeer zwakke school.

De inspectie heeft  Stella Maris in september 2020 bezocht en het onderwijs in brede zin bekeken. Dit naar aanleiding van het oordeel zeer zwak dat aan de havo afdeling was toegekend. De inspectie heeft geconstateerd dat de school stevige stappen gezet heeft, dat er hard gewerkt is om het onderwijs kwalitatief weer op orde te krijgen. De inspectie was positief over de vooruitgang die geboekt is en dat betekent dat Stella Maris niet langer een zeer zwakke school is. Wel heeft de inspectie aan de school een herstelopdracht gegeven. Die herstelopdracht gaat over zicht op ontwikkeling. De inspectie heeft gezien dat de school voldoende zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen, maar kon nog te weinig zien wat de school met dat inzicht doet. Voor goed onderwijs is het ook van belang dat de school inspeelt op de verschillen tussen leerlingen, voor die leerlingen die iets extra’s nodig hebben aandacht heeft, differentiatie mogelijk maakt, enz. Daar gaan de school het komende half jaar extra aandacht aan schenken.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de brede herstelopdrachten naar aanleiding van het oordeel zeer zwak. Dat heeft ook tot een positief resultaat geleid heeft. De inspectie was tevreden over de kwaliteitszorg, de professionele cultuur en het didactisch handelen van medewerkers. De herstelopdracht waar de school nog extra aandacht aan schenkt is een logisch vervolg op de in gang gezette ontwikkeling.

Zie voor verdere informatie het rapport van de inspectie.

 

Met vriendelijke groet,

J.A.I.M. (John) Hausmans

Rector Stella Maris College Meerssen

Www.Guyhouben.Com Stelllamarismeerssen Fullres 61