Coronavirus: dagelijkse updates.

 

MAANDAG 23 maart 23:00 uur:

Beste ouders/verzorgers,
Beste leerling,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond 19.00 uur, adviseert de VO-raad ons om de schoolexamens tijdelijk op te schorten. Wij volgen dit advies en schorten per direct alle schoolexamens op. Dat betekent dat de toetsen morgen niet doorgaan!

We begrijpen dat dit een teleurstelling is, omdat er al veel energie is gestoken in de voorbereidingen van de schoolexamens en op dit late moment het besluit is genomen het schoolexamen tijdelijk op te schorten. De verscherpte maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, hebben voor het onderwijs verwarring veroorzaakt: hoe is een verbod op samenkomsten te verenigen met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen?

“De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen. Over dit laatste verwachten we morgen duidelijkheid”, aldus de VO-raad. Zodra wij meer weten, zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. Tot dan zijn de schoolexamens, zoals gezegd, opgeschort. Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke tijden.

Nogmaals bedankt voor uw begrip.

 

Hartelijke groet,

Directie Stella Maris 

 

 

ZONDAG 15 maart 21:50 uur:

Beste ouders/verzorgers,
Beste leerling,

Zoals jullie weten heeft het kabinet vandaag, 15 maart 2020, een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf maandag aanstaande, morgen, alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden. Dit betekent dat onze scholen gesloten zullen zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken.

Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht morgen niet naar school te komen.

In de loop van de week volgt vanuit het ministerie nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden. Wij zullen deze informatie zodra deze bekend is met ouders en leerlingen delen. Wij verzoeken u ook SOMToday regelmatig te raadplegen.

Heeft u een beroep in één van de vitale sectoren dan is uw kind morgen vanaf 9u00 welkom op school. Voor deze leerlingen volgt dan een aangepast programma. Voor alle overige leerlingen vervallen de lessen op school zelf, maar ze zijn niet vrij. Wij zullen morgen met onze docenten verder invulling geven aan de manier waarop het onderwijs de komende de tijd op afstand georganiseerd wordt. De mentor of coach neemt morgenmiddag  contact op om meer uitleg te geven.

Onderwijs gaat zoveel mogelijk door
Onze leerlingen zijn niet vrij gedurende de periode dat de scholen gesloten zijn. Het is ook in deze situatie belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Zij worden in de komende dagen waar mogelijk voorzien van huiswerkopdrachten, (online) begeleiding en lessen. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om thuis onderwijs te volgen en/of over de benodigde (digitale) mogelijkheden beschikt. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter.

In deze situatie doen we een beroep op ouders om de leerlingen bij het onderwijs op afstand zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ziekmelden
Hoewel de scholen dicht zijn, zijn leerlingen dus niet vrij. Is uw zoon of dochter ziek? Meld uw kind dan ziek via de bestaande procedure. Leerlingen die weer beter zijn melden zich weer beter. Dit is belangrijk, omdat de leerplicht nog steeds van toepassing is voor leerlingen die niet ziek zijn.

Hygiëne op school
We vragen onze leerlingen en medewerkers die wel op school zijn om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier.

Onze docenten denken morgen met ons na over de mogelijkheden om het onderwijs, maar ook de toetsweken voor examenkandidaten zoveel mogelijk door te laten gaan. We houden u hier in de komende dagen van op de hoogte.

Vragen over het coronavirus en het onderwijs? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.

Vragen over de gezondheid van uw kind?

 • Voor de actuele informatie over het aantal vastgestelde besmettingen, kijk op de website van het RIVM.
 • Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij.

Heeft u hierna nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via  0800 1351 of de GGD 088 368 6858 (bereikbaar werkdagen van 08.00 - 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 - 14.00 uur).

Voor meer informatie over de actuele stand van zaken in de regio kijk dan op de website van de GGD: www.ggdzl.nl.

We willen u als ouder bedanken voor uw begrip en voor uw flexibiliteit de komende periode. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de mentor of coach van uw kind.

 
Tijdens de persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat in de komende dagen waarschijnlijk meer maatregelen zullen volgen. We laten u regelmatig weten wat er verandert voor de leerlingen als gevolg van de maatregelen van het kabinet of van school.

 
Met vriendelijke groet,


Drs. Peter Overgaauw, locatiedirecteur a.i.

 

 

ZONDAG 15 maart 18:30 uur:

In de persconferentie van vandaag heeft minister Slob medegedeeld dat de scholen sluiten. Rond 21:00 uur kunt u meer informatie verwachten over wat dit voor onze school betekent.

ZONDAG 15 maart 12:45 uur:

Het ministerie van Onderwijs en diverse onderwijspartijen hebben elkaar vrijdag 13 maart 2020 gesproken over het wel of niet openhouden van de scholen. Het RIVM concludeerde dat het sluiten van alle scholen aan de bestrijding van de corona-epidemie heel weinig bijdraagt.

Vanmiddag overleggen de sectorraden en onderwijsbonden opnieuw met het kabinet om de huidige stand van zaken te bespreken. Dit naar aanleiding van de oproep van de federatie medisch specialisten om alle scholen te sluiten.

De huidige stand van zaken is dat de scholen openblijven. Naar aanleiding van het overleg van vanmiddag is het mogelijk dat de situatie verandert. Wij zullen u later op de dag verder informeren over de actuele richtlijnen, prioriteiten en afspraken. We volgen de ontwikkelen op de voet.

We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden heel veel gevraagd wordt van docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen, maar zeker ook van u als ouders. De situatie verandert in snel tempo. We willen u daarom langs deze weg bedanken voor uw begrip en flexibiliteit in de komende periode.

 

DONDERDAG 12 maart 16:00 uur:

Naar aanleiding van de persconferentie van ons kabinet op donderdag 12 maart berichten wij u graag over de aangescherpte maatregelen ten aanzien van het coronavirus en de consequenties daarvan voor de scholen van LVO.  

De belangrijkste maatregelen:

 1. Alle po- en vo- scholen blijven open. Premier Rutte geeft aan dat de maatschappelijke impact van het sluiten van scholen erg groot is en doet daarbij een dringend beroep op docenten om zich te blijven inzetten. De ouders van onze leerlingen zijn immers vaak medewerkers van kritieke sectoren zoals de zorg en hulpverlening.
 2. We doen zoveel mogelijk om de risico op besmetting te minimaliseren. Iedereen die last heeft van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts dient zich ziek te melden op het werk of op school. De richtlijnen voor Noord-Brabant gelden nu voor heel Nederland.
 3. Grote groepen dienen vermeden te worden. Evenement met meer dan 100 personen worden afgelast.
 4. Bovenstaande maatregelen gaan per direct in en zijn tot en met 31 maart 2020 van kracht.


 
Wat betekent dit voor onze school?

·  Onze school blijft open en de leerplicht is nog steeds van toepassing.

 • Lessen, toetsen en schoolexamens vinden zoveel mogelijk plaats zoals gepland. Bij ziekte worden er inhaalafspraken gemaakt.
 • We hanteren strikt de richtlijnen bij ziekte: iedereen met verkoudheidsklachten, neusverkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts meldt zich ziek. Dit geldt voor docenten én leerlingen. We vragen iedereen dringend om zich hieraan te houden om de risico op besmetting te minimaliseren.  
 • Waar mogelijk spreiden we de pauzes op school zodat er minder leerlingen tegelijkertijd in één ruimte zitten. We raden leerlingen aan om in de pauzes ook zoveel mogelijk van het buitenterrein gebruik te maken, om te voorkomen dat grote groepen bij elkaar in het gebouw verblijven.


Evenementen

 • Alle evenementen die door de school georganiseerd worden, worden afgelast of uitgesteld
 • Alle evenementen waaraan scholen deelnemen, zoals sportevenementen en activiteiten met andere scholen, worden afgezegd.


We volgen de  ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau nauwgezet. Richtlijnen van het RIVM, GGD, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet zijn leidend.

We hopen op uw begrip voor de situatie.

Met vriendelijke groet,

Drs. Peter Overgaauw, locatiedirecteur a.i.

Nieuwsarchief