Stella Maris Cabaret 2020-2021

4-9-2020

Beste cabaret-liefhebbers,

In de tijd dat de voorbereidingen voor het cabaret meestal starten, moeten we jullie dit jaar helaas mededelen dat een traditioneel cabaret in februari 2021 niet door kan gaan. Het productieteam en de schoolleiding zien geen mogelijkheid om voorstellingen met grote groepen mensen in school op een verantwoorde wijze te organiseren binnen de maatregelen tegen het coronavirus.

Een enorme teleurstelling, zowel voor alle betrokken deelnemers als voor het publiek, dat vorig jaar enorm genoten heeft van een prachtige editie. Toch wil de school het cabaret niet zomaar een jaar overslaan. Het productieteam, het creatieve team en de schoolleiding gaan zeer binnenkort

in gesprek over een manier waarop we de traditie van de ontwikkeling van creatief talent, het familiegevoel en de binding met de omgeving tóch vorm kunnen geven.

Alle input hierbij is welkom. We organiseren daarom binnenkort een inloopsessie, waar collega’s en leerlingen ideeën kunnen aandragen voor een culturele activiteit dit jaar. Er liggen al ideeën op tafel, maar ieders inbreng is zeer welkom. De datum voor deze bijeenkomst volgt via social media en de site. Ook de vrijwilligers mogen via hun ploeghoofden natuurlijk meedenken.

Laten we er samen voor zorgen dat we ook (misschien juist) in deze vreemde tijd als Stella Maris Cabaret creatief kunnen nadenken, waardoor we ook dit jaar samen weer een mooie tijd kunnen beleven.

Productieteam Stella Maris Cabaret

 

Stella Maris Cabaret