Boeken Inleveren Meerssen

14-6-2020

Vanwege de coronacrisis zal het inleveren van de boeken iets anders verlopen dan jullie gewend zijn. Lees de instructies goed door zodat je weet wat er van je verwacht wordt!

In bijgaande documenten vindt u de informatie over:

 

Enkele opmerkingen

  1. Houd je aan de looproutes; kom zoveel mogelijk alleen.
  2. Meld je in de bovenaula met de geprinte inleverlijst (ook GM1 en GM3 moeten zich daar melden).
  3. Eindexamenleerlingen en schoolverlaters: lever je kluissleutel in bij de conciërge (bovenaula).
  4. Leners schoolmediatheek: lever al je boeken in. Meld je bij de daarvoor ingerichte tafel (bovenaula).
  5. GM 1-2-3: lever al je huurboeken in van het boekenfonds (met eventueel Latijn en Grieks); ook wiskundeboeken van voorgaand schooljaar.

 

Bij vragen of contact: het emailadres van ons boekenfondsteam is boekenfondsmeerssen@lvo-heuvelland.nl