Toelichting Coronamaatregelen UPDATE

14-10-2020

UPDATE LOOPROUTES MEERSSEN

Vanaf 26 oktober zal er ook strikt worden toegezien op de naleving van de looproutes binnen school. Onderaan deze pagina is het bestand met de looproutes in te zien.

 

OORSPRONKELIJK BERICHT

Meerssen, 16-10-2020


Coronamaatregelen op school

Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.
Onderwijs zo lang mogelijk open We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.
Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school. Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. De zorgplicht gaat over sociale, psychische en fysieke veiligheid op school van leerlingen. Gezien het huidige aantal besmettingen in ons land en de toename daarvan achten wij het gerechtvaardigd om het dragen van mondkapjes dringend te adviseren, danwel te verplichten op onze scholen.

Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Wij vragen leerlingen, bezoekers en medewerkers om mondkapjes te dragen in het gebouw, in sommige praktijklessen en als leerlingen zich verplaatsen. Als leerlingen zitten hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Overige regels

Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en -doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

John Hausmans

Looproutes Meerssen
Face Mask Free