Mondkapjes verplicht per 12 oktober!

9-10-2020

Met ingang van 12 oktober gaat Stella Maris College Meerssen over op het verplicht dragen van mondkapjes.

Met ingang van maandag 12 oktober zijn op onze school zowel voor leerlingen, personeel als bezoekers mondkapjes verplicht. Stella Maris heeft het dringend advies omgezet in een verplichting omdat we zien dat te weinig mensen mondkapjes gebruiken. Dit besluit is genomen na overleg met de leerlingenraad en medezeggenschapsraad en zij steunen deze verplichting van harte. De enige uitzondering die Stella Maris maakt is dat leerlingen, personeel of bezoekers die vanwege een medische redenen geen mondkapje mogen dragen dat ook niet hoeven.

De mondkapjes zijn verplicht de aula, gangen en kunnen afgezet worden als leerlingen een zitplaats hebben ingenomen. Dat geldt dus ook voor de aula of het OLC. De regel is dus vrij eenvoudig, als je loopt heb je een mondkapje op, als je zit hoeft dat niet. Op het buitenterrein geldt die verplichting niet.

Het gebruik van mondkapjes is een aanvullende maatregel op de regels die blijven gelden. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, blijf de handen wassen en hoest en nies in de ellenboog.

Face Mask Free