VERKIEZINGEN MR 2019

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat door de schoolleiding gebruikt wordt als klankbord ten behoeve van het (onderwijs)beleid op school. Op essentiële beleidsonderdelen heeft de MR instemmings- dan wel adviesrecht. Met ingang van het volgend schooljaar komt een aantal vacatures vrij. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg en wilt u hierover meepraten? Stel uzelf dan kandidaat.

De verkiezingen worden gehouden in de periode van 24 juni t/m 28 juni 2019.
U kunt zich tot uiterlijk 21 juni a.s. kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten voor een zetel zijn, vinden er verkiezingen plaats. Voorafgaand aan deze verkiezingen geven wij de kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen aan de stemgerechtigden, door middel van een korte tekst op de website.

TOELICHTING

De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder).

Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden: twee namens het personeel, één namens de ouders en één namens de leerlingen.

Per (sub-)geleding worden nieuwe leden gekozen die dan voor DRIE jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.

Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding, dus ook de aftredende leden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Indien het aantal kandidaten  in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare zetels, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

SUBGELEDING PERSONEEL

Zittende leden :
Bert Cortenraad, Bert van Doorn, Angelo Harings, Raymond Heuts, Dolf Krewinkel en Suzanne van Mierlo.

Er zijn twee vacatures voor de periode van drie jaar.
Alle personeelsleden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen. 

SUBGELEDING OUDERS/VERZORGERS

Zittende leden:
Lou Debeij en Guido Palm.

Er is een vacature voor de periode van drie jaar.
Alle ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING LEERLINGEN

Zittende leden:
Zeppe Roijakkers, Bryan Slijpen en Pieter Staal.

Er is een vacature voor de periode van drie jaar.
Alle leerlingen uit alle afdelingen (VMBO, HAVO of VWO) worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen. 

Iedereen kan zich als kandidaat opgeven tot en met donderdag 20 juni 2019 bij:

Mevr. Suzanne  van Mierlo (s.vanmierlo@stichtinglvo.nl) of bij de heren Bert Cortenraad (b.cortenraad@stichtinglvo.nl) of  Pieter Staal (pieter.7.staal@gmail.com).

Via mevrouw van Mierlo en de heer Cortenraad is ook nadere informatie verkrijgbaar omtrent de verkiezingen voor de MR.

Vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie Stella Maris College Meerssen/Valkenburg.

Nieuwsarchief