Week tegen pesten

In het kader van de ‘Week tegen pesten’ van 17 tot 21 september breng ik graag het vernieuwde anti-pestprotocol onder jullie  aandacht.

Hierin kunnen jij en je ouders/verzorgers, naast algemene informatie over pesten, ook het handelingsplan lezen. Hierin staan de stappen beschreven waarnaar school zal handelen wanneer een melding van een pestgeval zich voordoet.

Verder zullen komende week alle leerlingen in meer of mindere mate een voorlichting krijgen over pesten.

Voor het anti-pestprotocol volg deze link.

 

Nieuwsarchief