Nieuwsbrief locatie Meerssen

Een nieuw schooljaar is gestart. Een nieuw begin is gemaakt. We willen u met deze nieuwe Nieuwsbrief informeren over belangrijke zaken van en op school. We hopen u jaarlijks in vier of vijf nieuwsbrieven per schooljaar te informeren over zaken die mogelijk in het verleden alleen via mail of per brief werden aangereikt. Ouders vinden het bijvoorbeeld prettig om op gezette tijden de belangrijkste informatie gebundeld in een nieuwsbrief aangereikt te krijgen. Ook leerlingen krijgen in deze nieuwsbrieven belangrijke informatie nog eens overzichtelijk op een rij. Voor alle duidelijkheid: informeren via mail en/of brief zal nog steeds waar noodzakelijk geschieden.

Klik hier voor de eerste uitgave van de Nieuwsbrief.
 

Nieuwsarchief