Speaking Minds Project

In week 49 heeft een klein groepje leerlingen uit de 2e klas meegedaan met het Speaking Minds project. Hierbij doen de leerlingen een week lang onderzoek om een onderzoeksvraag van de gemeente Meerssen te beantwoorden. Deze keer was het onderwerp armoede en schulden. De gemeente wilde weten wat zij kan doen om het taboe te doorbreken en meer bewustwording te creëren voor dit onderwerp, vooral ook onder jongeren. Leerlingen hebben leeftijdsgenoten geïnterviewd, gesprekken gehouden met professionals uit de gemeente, een veldbezoek afgelegd en een online enquête gemaakt. Hun bevindingen en adviezen presenteren zij op 30 januari bij de raadadviesvergadering van de gemeente Meerssen. Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen. Binnen drie maanden koppelt de gemeente terug hoe zij deze adviezen hebben opgevolgd. Dit project krijgt dus zeker nog een vervolg!

speakingminds.png

Nieuwsarchief