VERKIEZINGEN MR 2017

TOELICHTING

Geachte collega’s,

 

Nadat de verkiezingen, voor de bezetting van de personeelsgeleding binnen de MR, aan het einde van het voorbije schooljaar hadden plaatsgevonden, bleken voor twee kandidaten de stemmen te staken.

De heren Frissen en Krewinkel behaalden exact hetzelfde aantal stemmen.

Om alsnog te bepalen, welke van die twee kandidaten een zetel in de MR zal gaan innemen, zal er opnieuw gekozen moeten worden.

Wij vragen U één stem uit te brengen op een van de hierboven genoemden.
Het stemformulier ontvangt u per ommegaande in uw mailbox.

De verkiezingen vinden plaats t/m 20 september 2017.

Namens de kiescommissie,

Bert Cortenraad.

Nieuwsarchief