VERKIEZINGEN MR-leerlingen september 2017

TOELICHTING
De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen – Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen.
Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden. Per (sub-)geleding worden nieuwe leden gekozen, die dan voor drie jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.
IEDEREEN kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding; d.w.z. dat ook de aftredende leden zich opnieuw kandidaat kunnen stellen. Indien het aantal kandidaten in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

SUBGELEDING LEERLINGEN

Er zijn 2 vacatures voor de periode van drie jaar.

Als nieuwe kandidaten hebben zich aangemeld: 

Teun Blaszak
Zeppe Roijakkers
AliSair

Alle leerlingen ontvangen een mail met een verwijzing naar het stembiljet.

Voor informatie kunt u zich wenden tot één van de MR – leden.

Deze verkiezing vindt plaats van 11 t/m 20 september 2017.

Namens de kiescommissie,

Bert Cortenraad.

Nieuwsarchief