De “optopping”.

Terwijl wij allemaal genoten van de zomer- en herfstvakantie, en niet aan school probeerden te denken, is er ook nu weer gedurende een schoolvakantie gewerkt aan de nieuwbouw van onze school.

optopping.jpgZoals jullie misschien al weten, zijn medewerkers van bouwbedrijf Smeets hard aan het werken aan de '2e verdieping'. Dat harde werken stopte niet in de zomervakantie. Ze hebben namelijk bijna elke dag gewerkt om de verdieping zo snel mogelijk af te krijgen. Drie weken geleden is de officiële opening van de optopping gevierd, en waren wij, als schoolkrant, ook uitgenodigd om een kijkje te nemen. De opening begon met een speech van onze directeur: meneer Veraart. Na zijn speech gaf hij het woord over aan de wethouder van Meerssen: Berry van Rijswijk. Hij wees erop dat leerlingen een goede opleidingsplek nodig hebben, en aangezien het VMBO, gesitueerd in Valkenburg, naar Meerssen komt, hebben we meer plek nodig. Daarom zijn ze nu een nieuwe verdieping aan het bouwen.

De nieuwe verdieping wordt ingericht voor het onderwijsaanbod van het VMBO. De kans is dus klein dat leerlingen uit de bovenbouw Havo/VWO er nog les gaan krijgen. De verdieping zal waarschijnlijk aan het einde van het schooljaar klaar zijn. Als het mij wordt toegestaan, zou ik aan het einde van het schooljaar graag een kijkje nemen in de nieuwe verdieping!

Willemijn Scholtes

Nieuwsarchief