VERKIEZINGEN MR 2017

TOELICHTING

De medezeggenschapsraad (MR) van het Stella Maris College Meerssen – Valkenburg bestaat uit twaalf leden, die zijn verdeeld over drie (sub-)geledingen (zie hieronder).
Jaarlijks dient een derde van die leden volgens het reglement af te treden.
Per (sub-)geleding worden nieuwe leden gekozen die dan voor drie jaar zitting nemen in de MR; bij tussentijdse vacatures kan dat ook één of twee jaar zijn.
IEDEREEN kan zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van zijn of haar (sub-)geleding;
d.w.z. dat ook de aftredende leden zich opnieuw kandidaat kunnen stellen.
Indien het aantal kandidaten in een (sub-)geleding gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, zijn die kandidaten automatisch verkozen.

GELEDING PERSONEEL
Zittende leden:
OOP Lou Heijnens
OP Bert Cortenraad, Bert van Doorn, Hub Franssen, Sjos Frissen, Raymond Heuts 

Aftredende leden: Lou Heijnens (onderwijs ondersteunend personeel, herkiesbaar), Sjos Frissen (onderwijzend personeel, herkiesbaar)

Er zijn twee vacatures voor de periode van drie jaar.
Alle personeelsleden zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING OUDERS
Zittende leden: Frank Amory, Han Roffelsen, Guido Palm Aftredend lid: Guido Palm (herkiesbaar).
Er is een vacature voor de periode van drie jaar.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

SUBGELEDING LEERLINGEN
Zittende leden: Suzanne Balemans, Cornélie Erdbrink, Thijs Römelingh.
Aftredende leden : Suzanne Balemans (niet herkiesbaar), Cornélie Erdbrink (niet herkiesbaar).

Er zijn twee vacatures, een voor de periode van twee jaar en een voor de periode van drie jaar.
Leerlingen uit alle afdelingen (VMBO, HAVO of VWO) en lagen (klas 1 t/m 6) zijn van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen.
Iedereen kan zich opgeven als kandidaat tot en met vrijdag 30  juni 2017 bij:
- Dhr. Cortenraad (voor beide locaties)
b.cortenraad@lvo-heuvelland.nl                                                            
(043-6098111 of 043-3586100).

Voor informatie kunt u zich wenden tot één van de MR – leden.

Namens de verkiezingscommissie Stella Maris.,
H.J.M. Cortenraad.

Nieuwsarchief